Cookies
Wesentlich
Analyse
Zur Verbesserung dieser Website verwenden wir (anonyme) Cookies. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Privacy Instellingen

Qualizorg

Pflege

Zorg in Nederland is meer dan ooit in beweging. Het is complex landschap waarin zorgverleners, (instanties), zorgverzekeraars, overheden en patiënten(organisaties) over elkaar heen buitelen om uit te leggen hoe het moet. Het credo: de zorg moet beter, betaalbaar èn transparant worden. Dit is ook nodig: iIn Nederland wordt bijna 100 miljard aan zorg uitgegeven en dat bedrag stijgt elk jaar flink.

Marktleider in Nederland

In deze complexe wirwar werkt Qualizorg aan het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntperspectief. Qualizorg is begonnen in 2010 en in tien jaar uitgegroeid tot een geaccrediteerd bureau voor ruim 9.500 veelal eerstelijns zorgorganisaties, beroepsgroepen en samenwerkingsverbanden. Elk jaar verstuurt Qualizorg namens haar aangesloten zorgorganisaties zo’n 3 miljoen gevalideerde enquêtes naar patiënten in Nederland. De vragen hebben betrekking op kwaliteitsindicatoren die meetbaar zijn: is de patiënt goed gehoord, was advies duidelijk en niet onbelangrijk was het advies effectief. De respons (gemiddeld 45%!) wordt verwerkt, geanalyseerd en ontsloten in een overzichtelijke dashboard.

Onderling benchmarken

Het dashboard stelt de zorgorganisaties realtime in staat om het eigen presteren te vergelijken met collega zorgorganisaties. Waar gaat het goed en waar minder en wat kunnen we daaraan doen om het beter te maken? Het dashboard van Qualizorg geeft de antwoorden vanuit het perspectief van de patiënt.

Toegroeien naar de patiënt

Qualizorg bedient nu nog de zorgverlener, maar gaat uiteindelijk naar de patiënt toe. In Amerika wordt gewerkt vanuit het triple aim principe. Daarin meet je dwars door de assen van de zorg heen wat de patiënt belangrijk vindt. Je combineert uitkomstindicatoren, financiële indicatoren èn belevingsindicatoren.

Groei als organisatie

De groei in de aflopen jaren is stevig geweest en dit zet zich steeds verder voort. Het marktleiderschap in de eerste lijnszorg is reeds bereikt en steeds meer partijen uit de tweedelijns zorg haken nu ook aan. Ook het buitenland lonkt. De Nederlandse zorg staat internationaal hoog aangeschreven en veel buitenlandse partijen willen leren van Nederland om de hoge kwaliteit van de zorg ook betaalbaar te houden. Met een Duitse partner maakt Qualizorg nu de eerste stappen op de Duitse markt.

Export Länder

Deutschland

Ceo

Qualizorg | Rutger van Zuidam