Cookies
Wesentlich
Analyse
Zur Verbesserung dieser Website verwenden wir (anonyme) Cookies. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Privacy Instellingen

Umweltberatung

Bteq

Umweltberatung

Een breed pakket aan dienstverlening bieden op het gebied van afvalzorg, milieu- en omgevingsadvies en de bijbehorende opleidingen en trainingen. Dat doet BTEQ, het bureau dat medio 2009 ontstond door een fusie van Muntinga Milieu Beheer Management en Tomassen Milieu Advies. Door het samengaan van de bedrijven van ing. Gilian Boissevain en ing. Henk Tomassen ontstond een krachtige combinatie van tientallen jaren kennis, ervaring en expertise.

Producten & Diensten

Het bedrijf kent verschillende bedrijfsactiviteiten. Van oorsprong adviseert BTEQ bedrijven en overheden op het gebied van milieu en omgevingsadvies. Dit is vaak een complexe materie en BTEQ levert hiervoor consultancy en trainingen op maat. BTEQ loodst de ondernemers en overheden hier doorheen, zodat de geplande bedrijfsactiviteiten toch binnen de wettelijke kaders vallen. Directeur Gilian Boissevain: “Het is toch elke keer mooi als iets wat niet of zeer moeilijk lijkt, dankzij onze adviezen toch mogelijk wordt. Een mooi voorbeeld is dat BTEQ is toegevoegd aan het acquisitieteam van een bedrijventerrein in de Betuwe. Terwijl bedrijven met uitdagingen op het gebied van milieuwetgeving geweigerd worden omdat het niet zou passen, weten wij dit wel passend te maken.”

Metaalstof recycling

In de loop van de jaren heeft BTEQ een unieke expertise opgebouwd met het recyclen van onder andere ijzerpoeders, -granulaten en -slibben (ijzerslijpsel, straalgrit, straalstof, walshuid). In Nederland komt hier zo’n 20.000 ton van vrij bij productie- en metaalbedrijven. Dit wordt nu als afval afgevoerd met hoge kosten voor de betreffende bedrijven.

BTEQ heeft een procedé ontwikkeld om dit afval te bewerken en geschikt te maken voor hergebruik bij hoogovens. De installatie daarvoor staat in Venlo en heeft inmiddels enkele duizenden tonnen poeders, granulaten en slibben bewerkt. Deze worden naar een Duitse hoogoven in Duisburg vervoerd om te worden verwerkt tot nieuw metaal. Gilian: “Onze Duitse partner heeft te maken met de strengste milieuwetgeving met betrekking tot fijnstof en ons procedé voldoet daaraan. Daarnaast kent ons bewerkte product een ijzergehalte van 98% en bevat ijzererts een percentage van slechts 50%. We verwachten op korte termijn flink te kunnen opschalen in Duitsland. Onze Duitse partner heeft alleen al bij zijn klanten 30.000 ton op jaarbasis aan te recyclen ijzerpoeders, -granulaten en -slibben liggen. De bedoeling is dat we een eigen installatie in Duisberg gaan neerzetten. Ook in België hebben we klanten en daar verwachten we dezelfde installatie neer te gaan zetten, dit geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Naast de verwerking zorgt BTEQ ook voor het transport en al het benodigde papierwerk dat daarbij komt kijken.”

Snijzandverwerking

Een nieuw product is het recyclen van snijzand en -glas dat vrijkomt bij het waterstraalsnijden. Hierbij kan met een waterstraal onder zeer hoge druk ijzeren platen gesneden worden. Dit water wordt voorzien van zand- of glaskorrels. Het water wordt na gebruik opgevangen en gefilterd. De zand- en glaskorrels blijven dan over en dit werd tot voor kort als afval weggevoerd. Dankzij een door BTEQ ontwikkelde techniek kan dit bewerkt worden en als grondstof dienen voor de onderlagen in de wegenbouw. Ook hier is de markt groot: in Nederland alleen al 10.000 ton, ook hier liggen eerste contacten met het buitenland.

Export Länder

Belgien | Deutschland | Vereinigtes Königreich

Ceo

Bteq | Gilian Boissevain